Byggepipeline Byggefakta Byggherreforeningen Bygningsstyrelsen Trafik- Bygge og Boligstyrelsen Realdania

Byggepipeline.dk

Få overblik over kommende danske byggeprojekter med budget over 50 mio. kr.

Download byggepipeline

Få et detaljeret overblik over projekter med byggestart 12 måneder frem

Download

 

Markedsprognose


Se forventningerne til byggeriet frem til 2023

Søg byggeprojekter


Find offentlige og private byggeprojekter 36 måneder frem


Byggepipeline.dk skaber overblik over kommende store danske byggeprojekter. Byggepipeline.dk synliggør potentialerne på det danske marked overfor såvel danske som udenlandske virksomheder. På den måde får virksomhederne viden om efterspørgselsniveauet for kommende byggerier og kan dermed tilrettelægge deres arbejde med at byde på opgaverne. Samtidig tilskyndes udenlandske virksomheder til at byde på opgaverne og foretage de nødvendige investeringer.

For bygherrer kan informationerne på byggepipeline.dk også benyttes som et værktøj til bedre koordinering af udbud for optimal udnyttelse af kapaciteten i markedet.
Alle informationer opdateres fire gange årligt.

Byggepipeline.dk præsenteres af Bygherreforeningen og Byggefakta i samarbejde med Bygningsstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen og Realdania.

 

Tak for din bestilling
Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Byggefakta inden for 2 hverdage.