Byggepipeline Byggefakta Byggherreforeningen Bygningsstyrelsen Trafik- Bygge og Boligstyrelsen Realdania

‹ Tilbage

Opførelse af boliger


Se alle detaljer for dette projekt

Materialer

Beskrivelse

30/8-2019 Projektet er opdateret med materialer. BC Hospitality Group A/S opfører rækkehuse i Bellakvarteret, der bliver en del af et nyt bolig- og erhvervsområde ved Bella Centeret. Projektet omfatter opførelse af 122 rækkehuse – såkaldte townhouses - i 3 etager. Boligernes areal bliver 115-124 m2, så det samlede areal bliver ca. 14.000 m2. Der etableres to fulde badeværelser i hver bolig. Bygningerne udføres i traditionelle materialer med bærende konstruktion i beton og skalmur. Energimæssigt skal bygningerne leve op til kravene i BK2020. Det er endnu ikke fastlagt om der etableres solceller eller om boligerne skal forsynes med vindmølleenergi. Ligeledes etableres lokal afledning af regnvand (LAR) – dels via grønne tage – dels via forsinkelsesbassin og kanal, der afleder regnvand til Fælleden. Kanalen fungerer ligeledes som en naturlig afgrænsning til Bella Centeret. Boliger vil bliver afleveret successivt. Første aflevering fra december 2016. Tetris A/S varetager projektudviklingen. Vilhelm Lauritzen A/S varetager arkitektydelsen samt landskabsarbejder for haverne og Alectia A/S varetager ingeniørydelsen. Cobe står for den overordnede landskabsarkitektur og infrastruktur. Byggearbejdet udføres af HHM A/S som totalentreprise.


Firmaer
Få en gratis demo

Danmarks største projektdatabase

Alle projektinformationer er indsamlet og verificeret af researchafdelingen hos Byggefakta. Vores hold af researchere består af erfarne medarbejdere, der hver dag indsamler informationer om nye byggeprojekter og følger samt opdaterer de mere end 9000 aktive byggeprojekter, vi allerede har registreret i Danmarks største projektdatabase. Afdelingen undersøger leads fra f.eks. dagblade, offentlige budgetter og meget andet, og gennemfører over 1000 telefoninterviews om ugen med bygherrer og beslutningstagere.

På den måde indsamler og udsender vores researchafdeling hver uge mellem 600 og 700 nye eller opdaterede byggesager. De holder dig opdateret på deadlines, licitationsdatoer og andre frister og fortæller dig hvilke materialer der er valgt til projektet. Researchafdelingen samarbejder også med offentlige udbudsportaler som Udbud.dk og EU-udbud fra Tenders Electronic Daily og registrerer udbudsannoncer i systemet.

Tak for din bestilling
Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Byggefakta inden for 2 hverdage.