Byggepipeline Byggefakta Byggherreforeningen Bygningsstyrelsen Trafik- Bygge og Boligstyrelsen Realdania

‹ Tilbage

Omlægning og udvidelse af vej Femern Bælt


Se alle detaljer for dette projekt

Materialer

Beskrivelse

Femern Bælt opgraderer vejstrækningen til Femern Bælt. Projektet omfatter forlægning af en delstrækning af den tosporede Færgevej ved Rødbyhavn, fra Gl. Badevej mod vest til Strandholmsvej mod Øst, en delstrækning på ca. 800 meter. Der skal etableres en opgradering af Færgevej til en ca. 7 m bred asfalteret vej, vejen forlægges mod syd så der på et senere tidspunkt og i en anden entreprise kan etableres broer det pågældende sted. Der skal etableres 4 vejtilslutninger til Forlagt Færgevej på delstrækningen, herunder et ekstra venstresvingsspor ved 2 af vejtilslutningerne. Gl. Badevej forlægges tilsvarende over en ca. 100 m strækning. Begge vejstrækninger skal endvidere forberedes til etablering af en parallelt løbende 3 m bred dobbeltrettet cykelsti. Eksisterende Finlandsvej udbygges over en ca. 280 m strækning. Entreprisen vil navnlig omfatte jord-, afvandings-, bundsikrings- og belægningsarbejder i forbindelse med vejen og forberedelse af cykel/gangsti i henhold til gældende Vejregler. Etablering af vejudstyr, herunder belysning. Gravearbejde og tilfyldning af ledningsrende i forbindelse med etablering af forsyningsledninger, herunder vand, spildevand, el og tele. Budget er anslået. Projekterende rådgivere kan desværre ikke oplyses. Anlægsarbejdet varetages af M.J. Eriksson A/S.


Firmaer
Få en gratis demo

Danmarks største projektdatabase

Alle projektinformationer er indsamlet og verificeret af researchafdelingen hos Byggefakta. Vores hold af researchere består af erfarne medarbejdere, der hver dag indsamler informationer om nye byggeprojekter og følger samt opdaterer de mere end 9000 aktive byggeprojekter, vi allerede har registreret i Danmarks største projektdatabase. Afdelingen undersøger leads fra f.eks. dagblade, offentlige budgetter og meget andet, og gennemfører over 1000 telefoninterviews om ugen med bygherrer og beslutningstagere.

På den måde indsamler og udsender vores researchafdeling hver uge mellem 600 og 700 nye eller opdaterede byggesager. De holder dig opdateret på deadlines, licitationsdatoer og andre frister og fortæller dig hvilke materialer der er valgt til projektet. Researchafdelingen samarbejder også med offentlige udbudsportaler som Udbud.dk og EU-udbud fra Tenders Electronic Daily og registrerer udbudsannoncer i systemet.

Tak for din bestilling
Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Byggefakta inden for 2 hverdage.