Byggepipeline Byggefakta Byggherreforeningen Bygningsstyrelsen Trafik- Bygge og Boligstyrelsen Realdania

‹ Tilbage

Renovering af boliger


Se alle detaljer for dette projekt

Materialer

Beskrivelse

Civica udfører renovering af afd. 7 i Odense. Projektet omfatter renoveringsarbejderne klimaskærm, totaludskiftning af installationer og modernisering af boliger. I forbindelse med moderniseringen indrettes der tilgængelighed i 72 lejligheder med tilhørende elevatorlifte samt sammenlægning af 86 lejligheder sådan af afdelingen fremstår med 207 lejligheder efter renoveringen. 27 af disse lejligheder udføres som let renoverede, hvor installationer udskiftes, men øvrige arbejder kun udføres i nødvendigt omfang for at fastholde huslejen på et lavere niveau. Der etableres præfabrikerede altaner ved alle lejligheder, bortset fra enkelte lejemål i stueplan, som får adgang ud på terrasser i terræn. Der etableres balanceret ventilationsanlæg udført som decentrale anlæg i alle 207 renoverede lejligheder. Der foretages en renovering og delvis udskiftning af forsyningsledninger i kældre samt i terræn. Eksisterende fællessystem for regnvand, drænvand og spildevand ændres til separat system på grunden. Desuden renovering af udearealer. Årstiderne Arkitekter har udarbejdet skitseprojektet. Totalrådgivningen varetages af Alectia i samarbejde med Creo Arktikter og Land +. Hansson & Knudsen varetager hovedentreprisen.


Firmaer
Få en gratis demo

Danmarks største projektdatabase

Alle projektinformationer er indsamlet og verificeret af researchafdelingen hos Byggefakta. Vores hold af researchere består af erfarne medarbejdere, der hver dag indsamler informationer om nye byggeprojekter og følger samt opdaterer de mere end 9000 aktive byggeprojekter, vi allerede har registreret i Danmarks største projektdatabase. Afdelingen undersøger leads fra f.eks. dagblade, offentlige budgetter og meget andet, og gennemfører over 1000 telefoninterviews om ugen med bygherrer og beslutningstagere.

På den måde indsamler og udsender vores researchafdeling hver uge mellem 600 og 700 nye eller opdaterede byggesager. De holder dig opdateret på deadlines, licitationsdatoer og andre frister og fortæller dig hvilke materialer der er valgt til projektet. Researchafdelingen samarbejder også med offentlige udbudsportaler som Udbud.dk og EU-udbud fra Tenders Electronic Daily og registrerer udbudsannoncer i systemet.

Tak for din bestilling
Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Byggefakta inden for 2 hverdage.