Byggepipeline Byggefakta Byggherreforeningen Bygningsstyrelsen Trafik- Bygge og Boligstyrelsen Realdania

‹ Tilbage

Opførelse af pleje- & rehabiliteringscenter


Se alle detaljer for dette projekt

Materialer

Beskrivelse

Humlebæk Boligselskab udfører i samarbejdet med Fredensborg Kommune opførelse af et nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd. Domea.dk s.m.b.a. varetager byggeforretningsførerrollen for begge. Projektet omfatter opførelse af plejecenter med 50 boliger med servicefaciliteter og lægeklinik. Plejecentret underopdeles i 2 bygningsafsnit forbundet via forbindelsesgang. Bygning 1 (4.850 m2) er en 3-etages bygning, samt kælder, der indeholder fællesfaciliteter, 20 rehabiliteringsboliger med 40 sengepladser, samt lægeklinik. Bygning 2 (2.200 m2) indeholder 30 plejeboliger i 1 etage disponeret omkring et fælles gårdrum. Kuben Management har udarbejdet byggeprogram. Totalrådgivningen varetages af Cowi og Årstiderne og ArchMed varetager arkitektydelsen. Byggearbejdet udføres af HHM som hovedentreprise. Henvisning til sagsfiler: "Etablering af adgangsvej - Langebjergstien/Baunebjergvej"


Firmaer
Få en gratis demo

Danmarks største projektdatabase

Alle projektinformationer er indsamlet og verificeret af researchafdelingen hos Byggefakta. Vores hold af researchere består af erfarne medarbejdere, der hver dag indsamler informationer om nye byggeprojekter og følger samt opdaterer de mere end 9000 aktive byggeprojekter, vi allerede har registreret i Danmarks største projektdatabase. Afdelingen undersøger leads fra f.eks. dagblade, offentlige budgetter og meget andet, og gennemfører over 1000 telefoninterviews om ugen med bygherrer og beslutningstagere.

På den måde indsamler og udsender vores researchafdeling hver uge mellem 600 og 700 nye eller opdaterede byggesager. De holder dig opdateret på deadlines, licitationsdatoer og andre frister og fortæller dig hvilke materialer der er valgt til projektet. Researchafdelingen samarbejder også med offentlige udbudsportaler som Udbud.dk og EU-udbud fra Tenders Electronic Daily og registrerer udbudsannoncer i systemet.

Tak for din bestilling
Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Byggefakta inden for 2 hverdage.