Byggepipeline Byggefakta Byggherreforeningen Bygningsstyrelsen Trafik- Bygge og Boligstyrelsen Realdania

Om Byggepipeline.dk

Byggepipeline.dk præsenteres af Bygherreforeningen og Byggefakta A/S i samarbejde med Bygningsstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen og Realdania.

Kommentarer og spørgsmål om byggepipeline.dk kan rettes til Rolf Simonsen i Bygherreforeningen på rs@bygherreforeningen.dk eller +45 2294 4171. Kommentarer og spørgsmål til byggepipeline’s data kan rettes til Byggefakta A/S på +45 7025 3031.

Formål

Formålet er at skabe overblik over kommende store danske byggeprojekter. Byggepipeline synliggør potentialerne på det danske marked overfor såvel danske som udenlandske virksomheder. På den måde får virksomhederne viden om efterspørgselsniveauet for kommende byggerier og kan dermed tilrettelægge deres arbejde med at byde på opgaverne. Samtidig tilskyndes udenlandske virksomheder til at byde på opgaverne og foretage de nødvendige investeringer. For bygherrer kan informationerne på byggepipeline.dk også benyttes som et værktøj til bedre koordinering af udbud for at undgå flaskehalse og overophedning.

Baggrund for projektet

De offentlige og private bygherrer oplever i stigende omfang, at der er få eller ingen tilbudsgivere ved udbud af store byggeprojekter. Det giver en usund konkurrencesituation, hvor bygherrerne ikke kan være sikre på, at deres opgaver reelt har været udsat for tilstrækkelig og effektiv konkurrence. Det betyder, at bygherrer i konkrete tilfælde bliver nødt til at annullere og genudbyde opgaverne i mindre bidder, der passer til markedsudbuddet i branchen. Dette skaber unødige udgifter og tidsspilde hos såvel bygherrer, som hos de virksomheder, der afgiver tilbud.

Både rapporten ”Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked” (Bygherreforeningen 2014) og regeringens byggepolitiske strategi (2014) peger på disse problemstillinger og på nødvendigheden af at få en bedre koordinering mellem bygherrernes udbud og markedets kapacitet. Endvidere kan der være brug for at tiltrække udenlandske virksomheder til danske byggeprojekter, for at løfte udfordringen med mange store byggeprojekter de kommende år.

Byggepipeline.dk er derfor etableret for at skabe opmærksomhed om potentialerne på det danske marked inden for byggebranchen overfor såvel danske som udenlandske virksomheder for på den måde at give virksomhederne viden om efterspørgselsniveauet gennem et overblik over kommende byggerier. Dette kan tilskynde virksomhederne til at byde på opgaverne og foretage de nødvendige investeringer.

Danmarks største projektdatabase

Alle data på byggepipeline.dk stammer fra Byggefaktas projektdatabase, som er den største og mest detaljerede database med informationer om byggeprojekter i Danmark.

Alle projektinformationer er indsamlet og verificeret af researchafdelingen hos Byggefakta. Vores hold af researchere består af 12 erfarne medarbejdere, der hver dag indsamler informationer om nye byggeprojekter og følger samt opdaterer de mere end 9000 aktive byggeprojekter, vi allerede har registreret i Danmarks største projektdatabase. Afdelingen undersøger leads fra f.eks. dagblade, offentlige budgetter og meget andet, og gennemfører over 1000 telefoninterviews om ugen med bygherrer og beslutningstagere.

 

Tak for din bestilling
Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Byggefakta inden for 2 hverdage.